O nás


„Spravodlivosť je pevná a trvalá vôľa dať každému, čo mu podľa práva patrí.“

 

Lustinus


Sme kanceláriou, ktorá poskytuje poradenstvo nielen súkromným klientom ale aj väčším spoločnostiam. Stredobodom nášho záujmu je spokojnosť našich klientov, ku ktorej prispievame našou spoľahlivou a odbornou prácou.

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby domácim aj zahraničným klientom v slovenskom, anglickom, nemeckom a poľskom jazyku.

Advokátska kancelária je pripravená poskytovať našim klientom právnu pomoc vo všetkých oblastiach práva, predovšetkým právo občianske, obchodné a právo nehnuteľností.

Advokátska kancelária ponúka tiež našim klientom právnu pomoc v trestných veciach, kde v plnom rozsahu využívame svoje kvalitné a profesionálne vedomosti a tiež skúsenosti v danej oblasti práva.

Okrem iného JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD. pôsobí od roku 2009 ako odborný asistent na katedre Ústavného práva a správneho práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, z čoho vyplýva jeho odbornosť pri riešení právnych problémov z oblasti ústavného a správneho práva, zastupovanie klientov v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a vypracovávanie právnych analýz v oblasti ústavného práva.